Quỹ Khuyến Học Vinacam

Tìm kiếm

Video Nổi Bật

Quỹ Khuyến Học Vinacam - Thư Xin Tài Trợ Và Danh Sách Các Nhà Tài Trợ

2013-01-16 13:05:00

Thưa các bạn! Với tinh thần thiện nguyện hướng tới một tương lai tươi sáng, hòa bình, không nghèo đói; Vinacam đã thành lập Quỹ khuyến học mang tên “Quỹ khuyến học Vinacam” nhằm hỗ trợ các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng hiếu học được cắp sách tới trường. Khi thành lập Quỹ này, mong muốn và tham vọng của chúng tôi là tạo nên một ảnh hưởng có sức lan tỏa rộng rãi nhằm khuyến khích các hoạt động vì giáo dục, không chỉ trong phạm vi xã hội Việt Nam, mà sẽ hòa nhập vào dòng chảy nhân văn của Thế giới. Tuy nhiên dù đã rất cố gắng, chúng tôi cũng ý thức được khả năng giới hạn của mình nên chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ tài lực từ các bạn để có thể giúp đỡ thêm nhiều học sinh, sinh viên đã và đang gặp hoàn cảnh khó khăn, có cơ hội được học tập và trở thành công dân có ích cho xã hội.

QUỸ KHUYẾN HỌC VINACAM